Notariusz – prawnik tworzący nie tylko akty notarialne

Notariusz, jako prawnik powoływany przez ministra sprawiedliwości, zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem różnego rodzaju aktów notarialnych (dokumentów urzędowych tworzonych według określonych prawem przepisów), a także aktów poświadczenia dziedziczenia (dokumentów wskazujących spadkobierców osoby zmarłej).