Notariusz – prawnik tworzący nie tylko akty notarialne

Notariusz – prawnik tworzący nie tylko akty notarialne

Notariusz, jako prawnik powoływany przez ministra sprawiedliwości, zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem różnego rodzaju aktów notarialnych (dokumentów urzędowych tworzonych według określonych prawem przepisów), a także aktów poświadczenia dziedziczenia (dokumentów wskazujących spadkobierców osoby zmarłej). Myli się jednak ten, kto uważa, że są to jedyne czynności wykonywane przez prawnika, jakim jest notariusz. Zajmuje się on bowiem także m.in. sporządzaniem poświadczeń oraz protestów weksli i czeków, spisywaniem przeróżnych protokołów (np. dziedziczenia, przebiegu aukcji), przechowywaniem pieniędzy, dokumentów i innych wartościowych przedmiotów klientów, doręczaniem oświadczeń stronom, a ponadto w zakres jego obowiązków wchodzi wiele, wiele innych czynności prawnych. NotariuszNależy podkreślić, że notariusz tym różni się od adwokata czy radcy prawnego, że jest również uprawniony do wykonywania niektórych czynności zastrzeżonych wyłącznie dla sądów powszechnych. Do najważniejszych z nich należy sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia. Wykonując swoją pracę, notariusz ma przede wszystkim obowiązek właściwego i zgodnego z prawem zabezpieczenia praw oraz interesów wszystkich stron biorących udział w określonej czynności prawnej. Trzeba bowiem pamiętać, że każda taka czynność może nieść za sobą dla tych osób skutki prawne. Z tego też względu notariusz białystok – z uwagi na brak wiedzy prawniczej jego klientów – ma obowiązek dbać o zgodne interesy stron czynności prawnych, nie faworyzując żadnej ze stron, czyli eliminując sytuacje, w których brak wiedzy prawniczej jednej ze stron mógłby zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób przez drugą stronę, posiadającą jakąś wiedzę z zakresu prawa. Jak zatem można łatwo zauważyć na podstawie powyższego artykułu, notariusz jest osobą wykonującą cały szereg różnych czynności prawnych, na której ciąży duża odpowiedzialność. Z tego względu pozostaje niezmiernie istotnym elementem systemu prawa kontynentalnego, funkcjonującego w Europie, Ameryce Łacińskiej, Szkocji oraz Luizjanie.

Dodaj komentarz